Profficare.com

Om Profficare

Profficare AB startade 2008, och har som mål att bli en av de ledande leverantörerna av utvecklade produkter för alla typer av arbetsplatser. Mångårig erfarenhet och ett starkt intresse för utveckling, service och design ledde till bolagets födelse. Profficare ställer väldigt höga krav på sina leverantörer både vad gäller funktion och kvalitet, men också miljömässigt. Många kunder har valt Profficares produkter tack vare miljöanpassning i alla led, från tillverkning, transport till slutförvaring/återvinning. Företaget är stolt över att bidra till en bättre morgondag.

Produktbild